L'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), en col·laboració amb el Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC), el Instituto Nacional de Meteorología (INM) i la Universitat de Barcelona (UB), organitza un:

 

Seminari sobre models conceptuals:

 VENTS LOCALS I CICLOGÈNESI

28 i 29 d'abril a la sala de graus de la Facultat de Físiques

 
Presentació | Programa | Informació | Inscripció

 

Visió satel·litària del sistema Mistral-Tramuntana-Mestral 

 

VENTS LOCALS I CICLOGÈNESI

Amb la voluntat de continuar oferint una divulgació científica dels coneixements actuals de la meteorologia, l'ACAM, conjuntament amb la UB i l'INM, porta a terme aquest breu però molt interessant seminari, amb la intenció d'aprofundir en algun dels temes tractats a les Jornades Eduard Fontserè. Enguany sobre la meteorologia marina al Mediterrani occidental.

L'especial configuració geogràfica del Mediterrani li confereix una de les meteorologies més singulars i capricioses del món. Des del punt de vista de la meteorologia marina, les principals manifestacions són la freqüència i importància dels vents locals i de les ciclogènesi. Ambdós elements interactuen: els vents locals proporcionen mecanismes iniciadors o focalitzadors de ciclogènesi, mentre que les ciclogènesi proporcionen gradients de pressió que intensifiquen els vents locals. Aquests intrincats processos fan del Mediterrani un cau de sorpreses, tot i que s'ha avançat molt en els darrers anys.

 

PROGRAMA

DIMECRES 28 D'ABRIL
Sala de graus de la Facultat de Físiques. Av.Diagonal 647 Barcelona.
Models conceptuals sobre meteorologia mediterrània en general

18 :00 Presentació Seminari ACAM
18 :05 Introducció per Jeroni Lorente, Catedràtic de Física de l'Aire al DAM de la UB
18:30 El marc geogràfic i les seves conseqüències directes. Massa d'aire mediterrani, fronts superficials, dipols orogràfics
19:25 Descans
19 :40 Les ciclogènesi. Tipologies i mecanismes. Els vents locals. Mecanismes i exemples
21 :00 Fi sessió

DIJOUS 29 D'ABRIL
Sala de graus de la Facultat de Físiques. Av.Diagonal 647 Barcelona.
Climatologia mediterrània del vent i de la mar

18 :00 Climatologia del vent a la Mediterrània
19 :20 Descans
19 :35 Característiques i climatologia de les ones mediterrànies

20 :55 Acomiadament ACAM i UB

Agustí Jansà i Clar (Sant Lluís, Menorca, 1948), és director del Centre Meteorològic Territorial a les Illes Balears i doctor en ciències físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. És fill del més fecund i complet meteoròleg de tota la història del Servei Meteorològic d'Espanya, en Josep Maria Jansà. Identificat completament amb la Meteorologia Mediterrània, des que l'any 1978 va defensar la seva tesi doctoral titulada "Inestabilidad baroclina y ciclogénesis en el Mediterráneo Occidental", ha fet d'aquest tema la seva principal afició i dedicació, fins al punt que l'any 1997 va ser l'organitzador del Simposi Internacional INM/OMM sobre ciclons i temps advers a la Mediterrània.

 

 

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc :
Sala de graus de la Facultat de Físiques.
Després de cada conferència o xerrada hi haurà 10 minuts de preguntes

Secretaria Jornades :
ACAM Rambla Solanas, 25 08940 Cornellà de Llobregat

Inscripcions :
Es formalitzaran enviant per correu el full d'inscripció i una còpia de l'ingrés bancari a l'ACAM o bé presentant-ho a l'entrada de la Sala de Graus de la facultat de Físiques.
Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de l'ingrés bancari. Places limitades.

Entitat Bancària :
La Caixa. Agència Av. Litoral, 24-34. 08005 Barcelona.
N. del compte corrent :2100 1824 12 0200016533

Full d'inscripció

NOM i COGNOMS:........................................................................................

................................................................................................................
ADREÇA:....................................................................................................
POBLACIÓ:.................................................................................................
CP:..........................................................DNI.............................................
PROFESSIÓ:................................................................................................
TELÈFON:...................................................................................................
FAX:..........................................................................................................
E-MAIL:......................................................................................................

Modalitats d'inscripció :

Socis ACAM. ....................................................................1.000 pts

No socis ACAM que se'n facin en el moment de la inscripció: ............3.000 pts

Estudiants ................................................................... .....3.500 pts

Altres...............................................................................5.000 pts

 

En cas de fer-vos soci cal que ompliu la butlleta d'inscripció a l'ACAM

 
BANC/CAIXA:......................................................................
ADREÇA DE L'AGÈNCIA:........................................................................
POBLACIÓ:..........................................................................
CP:.....................................................................................
TITULAR DEL COMPTE/LLIBRETA:..............................................................
NÚM DE COMPTE-LLIBRETA:..................................................

Entitat (4 xifres)- Oficina(4 xifres) - DC(2 xifres) - Compte núm.(10 xifres)
/ __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ /
Data:
Signatura

Presentació | Programa | Informació | Inscripció