Significat i càlcul dels crepuscles

En l'apartat de dades astronòmiques hem inclòs, a més de la sortida i la posta de sol, els crepuscles. Segons el vocabulari Fontserè, es defineix el crepuscle com la claror que hi ha des del trenc d'alba fins a la sortida de sol, o des de la posta de sol fins a ésser nit fosca. Per tal d'assignar una hora concreta als crepuscles, hom considera que és fosc quan el sol es troba a 6º per sota de l'horitzó, instant que defineix l'anomenat crepuscle civil. En realitat, a l'hora del crepuscle civil no és negre nit, però es considera que és l'hora límit per portar a terme activitats a l'aire lliure. Evidentment, aquest instant depèn de factors objectius com l'estat del cel, la terbolesa atmosfèrica, de si l'observador es troba al cim d'una muntanya o al fons d'una vall, etc., i també de subjectius, ja que, per a unes condicions determinades, cada individu valora de forma diferent la il·luminació disponible durant el llustre. Just a l'hora del crepuscle, en un dia amb cel serè, encara és possible llegir la lletra menuda dels diaris (negre sobre blanc), però, en canvi, es fa difícil veure l'hora del rellotge de polsera si presenta poc contrast entre l'esfera i les busques, i identificar les persones situades a tan sols uns 25 metres de distància, que apareixen siluetejades. Abans de programar algun esdeveniment que requereixi llum natural, i per evitar sorpreses desagradables, convé que cadascú faci amb antelació una apreciació subjectiva de la llum disponible en el crepuscle. Finalment, com que la durada del crepuscle és variable al llarg de l'any, per a moltes aplicacions pràctiques és més útil donar els horaris dels crepuscles civils i no pas, com es fa sovint, l'hora de sortida i posta de sol. Si necessiteu més informació sobre aquest tema, podeu contactar amb info_web@meteosim.com.

Tornar a dades meteorològiques de Vic (Zona Universitària)