Pressió a superfície
altura geopotencial i temperatura a 500 hPa