Altura geopotencial i velocitat vertical a 700 hPa