#!/bin/ksh echo "Content-Type: text/html\n" #Agafem les dades que ens envia l'usuari datadir="http://www.infomet.fcr.es/meteosat" cadena=$1 echo "$cadena"|sed 's/\-/ /g'>cadena.tmp lloc=`cat cadena.tmp|awk '{print $1}'` nombre=`cat cadena.tmp|awk '{print $2}'` if (test $lloc == "europa800") then nom="" nom2=".jpg" lloc2="Europa" fi if (test $lloc == "europa300") then nom="" nom2=".mini.jpg" lloc2="Europa" fi if (test $lloc == "peninsula_ir") then nom="d2petit_" nom2=".jpg" lloc2="Península Ibèrica" fi if (test $lloc == "peninsula_vis") then nom="vis_zoom_" nom2=".jpg" lloc2="Península Ibèrica" fi nombremenys1=`expr $nombre - 1` #ara escrivim el codi de la p`gina: echo " " #Ja ha acabayt el script! echo " Animacio
Imatges del Meteosat en moviment:
$lloc2 les últimes $nombre hores

\"meteosat\"

" echo "
"