Concurs de vídeo meteorològic VIDEOMET 2002
i
concurs fotogràfic de meteorologia FOTOMET 2002
de l'ACOM