El director de l'Institut Cartografic de Catalunya
i
el director del Servei Meteorologic de Catalunya

es complauen a convidar-vos

a l'acte de presentació del Fons documental historic del Servei Meteorologic de Catalunya, dipositat a l'Institut Cartografic de Catalunya.

L'acte, presidit per l'Hble. Sr. Felip Puig Godes, conseller de Politica Territorial i Obres Publiques, i per l'Hble. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Ambient, tindrà lloc el divendres, dia 7 de febrer, a les 12.30 h, a la sala d'actes de l'Institut Cartografic de Catalunya (Parc de Montjuic, s/n).


Retorn a l'índex d'InfoMet