Programa

Català

Castellano

Inscripció

Inscripción

Secretaria de les Jornades
Anna Galan
Tel. 935 820 114 - Fax 935 801 354 - E-mail: agalan@ptv.es