VI JORNADES DE METEOROLOGIA EDUARD FONTSERÈ

BARCELONA, 25 DE NOVEMBRE DE 2000

 

 

Aiguats del 10 de juny de 2000

 

 

Per sisè any consecutiu l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) convoca les Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. Enguany, com cada any parell, seran monogràfiques i d'un sol dia.

Si fins ara eren dedicades a temes més genèrics (aeronàutica i nàutica), enguany i atesa l’actualitat dels grans aiguats del mes de juny, hem cregut adient de dedicar-les als fets del dia 10 de juny i d’ajornar per a unes jornades ulteriors el tema genèric escollit per al 2000, "Meteorologia urbana", que ja era mig embastat.

Durant tot el dia 25, dissabte, s'exposaran uns quants treballs d'investigació en curs sobre aquest aiguat, però no solament des del punt de vista meteorològic. És així que, al costat dels observadors meteorològics dels punts més afectats pels aiguats: el pare Ramon Oranias, responsable de l'observatori meteorològic de Montserrat i Josep Soriano, responsable de l'observatori meteorològic del Consell Comarcal del Baix Penedès, també hi participaran destacats hidròlegs, geòlegs, enginyers i tècnics de protecció civil.

Amb això l'ACAM no pretén pas d'organitzar cap mena de "congrés" sobre l'aiguat del 10 de juny de 2000, sinó aportar una visió interdisciplinària del fenomen d'aquell dia, tal com la presenten els principals treballs que fins ara se n'han fet.

Com sempre, el nostre objectiu és de promoure una divulgació rigorosa de la meteorologia, amb la participació del màxim nombre d'institucions bo i mantenint la nostra independència. Enguany, a banda el llibre amb totes les ponències tant d'observadors meteorològics de casa nostra com de destacats meteoròlegs, s'editarà un vídeo sobre els aiguats, que serà lliurat a tots els assistents.

 

 

 

PROGRAMA DE LES JORNADES:

 

 

Dissabte, dia 25 de novembre, matí.

(Sala d’actes del Museu de la Ciència-Fundació "la Caixa").

08:45 Recollida de documentació i credencials.

09:00 Presentació de les jornades.

09:15 Primera ponència: "La riuada a les conques internes de Catalunya" d'Enrique Velasco. Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

09:45 Segona ponència: "L'aiguat al torrent del Lluc del Vendrell" de Josep Soriano. Consell Comarcal del Baix Penedès.

10:15 Tercera ponència: "Sistemes d'avisos de Fenòmens Meteorològics Adversos. L'Inuncat" de Jordi Sans. Centre d'Emergències de la Generalitat (CECAT).

10:45 Torn obert de preguntes.

11:15 Descans - Cafè - Refrigeri.

12:00 Quarta ponència:"L’aiguat a Montserrat" del P. Ramon Oranias, monjo responsable de la secció de meteorologia del Monestir de Montserrat.

12:30 Cinquena ponència: "Contribució del model meteorològic MASS a la determinació de les causes de l'aiguat" d'Eliseu Vilaclara. Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

13:00 Sisena ponència "Anàlisi termodinàmica" de M. del Carme Llasat. Departament de Meteorologia, Universitat de Barcelona (UB).

13:30 Torn obert de preguntes.

 

Dissabte, dia 25 de novembre, tarda:

16:00 Setena ponència: "Interpretació d'imatges de satèl·lit" de Montserrat Aran. Instituto Nacional de Meteorologia (INM).

16:30 Vuitena ponència: "Descripció de l'episodi a partir de les imatges del radar meteorològic. Processament i interpretació per l'aplicació hidrològica" de Daniel Sempere. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

17:00 Torn obert de preguntes.

17:30 Descans - Cafè.

18:00 Novena ponència: "Els aiguats catastròfics de primavera a Catalunya. Referents històrics de freqüència, distribució i impactes de Mariano Barriendos. Universitat de Barcelona (UB).

18:30 Desena ponència: "Context geomorfològic de l'aiguat" de M. Àngels Marquès. Departament de Geodinàmica i Geofísica, Universitat de Barcelona (UB).

19:00 Onzena ponència "Comportament de la Rambla de Magarola i afluents durant l'aiguat del 10 de juny de 2000" de Fèlix Francés. Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient, Universitat Politècnica de València (UPV).

19:30 Torn obert de preguntes.

20:00 Cloenda de les jornades, amb la participació del conseller de Medi Ambient i el director general de l’INM.*

 

* pendent de confirmació.

ACTE COORGANITZAT PER: Associació Catalana de Meteorologia, Diputació de Barcelona, Instituto Nacional de Meteorología, Museu de la Ciència-Fundació "la Caixa", Servei de Meteorologia de Catalunya.

 

 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

 

Seu de les Jornades

Sala d’actes del Museu de la Ciència-Fundació "la Caixa"
Teodor Roviralta, 55
08022 Barcelona
Tel. 93-212 60 50

 

 

Secretaria de les Jornades

Associació Catalana de Meteorologia
Ap. de Correus, 203
08940 - Cornellà de Llobregat
http://mediapolis.es/tethys/cat/acam.htm

 

Tel/Fax: 93-818 6865 email: acam@mediapolis.es
(Informació: dies feiners de les 9 a les 13).

http://www.infomet.fcr.es/jornades

 

 

Inscripcions

Es formalitzen enviant per correu o fax el butlletí d’inscripció i una còpia de l'ingrés bancari a:
Associació Catalana de Meteorologia
Ap. de Correus, 203
08940 - Cornellà de Llobregat
Fax: 93-818 6865

Les inscripcions no es consideraran vàlides sense la còpia de l'ingrés bancari. Places limitades.

 

 

Entitat bancària

La Caixa.
Agència Av. del Litoral, 24-34
08005 Barcelona.

 

 

N. del compte corrent: 2100 1824 12 0200016533.

 

 

 

Drets

Accés a les sessions del Museu de la Ciència-Fundació "la Caixa", documentació, refrigeris, un vídeo sobre els aiguats i un exemplar de la publicació de les ponències presentades.

 

 

ORGANITZACIÓ

Associació Catalana de Meteorologia
Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona
Instituto Nacional de Meteorología
Museu de la Ciència Fundació "la Caixa"
Servei de Meteorologia de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ

Nom: ............................................................................

Adreça: ........................................................................

Codi postal: .................................................................

Població: ......................................................................

Comarca: .....................................................................

Telèfon: ........................................................................

Email: ...........................................................................

 

 

 

Demana d’inscriure’s a les VI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè.

 

 

Modalitats d’inscripció:

(Tots els inscrits passaran a ser socis de l’ACAM, en les modalitats següents.)

A) Socis actuals de l’ACAM: ..................................................... 3.000 pts

 

B) No socis de l’ACAM:

1) Que se’n facin en el moment de la inscripció: ..............................5.500 pts

(Quota de soci = 2.000 pts)

2) Que no se'n facin en el moment de la inscripció .......................... 6.500 pts

(Inclou quota automàtica de soci fins a fi d’any)

En cas de voler ser soci, cal omplir les línies següents amb la finalitat de tramitar el cobrament de la quota anual :

NIF: ...................................................................................

Data de naixement: ...................................................................

Banc o caixa: .........................................................................

Agència: ...............................................................................

Núm. de compte: (CCC): ............................................................(20 dígits)

 

 

SIGNATURA:

 

 

 

Nota: En totes les modalitats d’inscripció s’haurà de tornar per correu aquesta butlleta, juntament amb el justificant d’ingrés de la quantitat assignada, segons l’opció escollida.

ACAM
Associació Catalana de Meteorologia
Ap. de Correus, 203
08940 Cornellà de Llobregat
Fax: 93-818 6865