El Servei de Meteorologia de Catalunya convoca als estudiants de l'últim curs de Física i de Geografia i Història que hagin realitzat alguna assignatura de meteorologia o de climatologia a realitzar diverses tasques relacionades amb la feina diària de l'SMC dins un conveni de cooperació educativa que representa 6 crèdits de lliure elecció. Aquells que estiguin interessats s'han de dirigir abans del dijous dia 6 de setembre a: