Oferta de beca FPI

Beca FPI associada al projecte REN2003-09435: "Salidas de modelos de mesoscala a alta resolución: verificación y uso en cartografía climática"

Termini de presentació: del 29 d'Octubre al 24 de Novembre, 2003

Convocatoria: http://www.mcyt.es/becasfpi/

Correu de contacte: joan.cuxart@uib.es


Retorn a l'índex d'InfoMet