Beca doctoral de l'Instituto Nacional de Meteorología


El Ministeri de Medi Ambient ha publicat en el B.O.E. del 18 d' abril una convocatòria de beques per a la realització de tesis doctorals (fins a 4 anys) i per a estàncies d'un any en projectes en l'Instituto Nacional de Meteorología.

Un dels temes proposats per a tesi és: "Turbulència Atmosfèrica: el seu estudi mitjançant anàlisi de dades i modelització. Aplicació a la parametrització en models."

Per part del Dr. Joan Cuxart Rodamilans, Meteoròleg de l'Àrea de Modelització de la Subdirecció General de Programes Especials i Investigació Climatològica de l'INM, es fa una crida a candidats interessats en fer una tesi doctoral sobre el tema esmentat, sota la seva direcció.

El Grup de Capa Límit Atmosfèrica de l'INM realitza estudis sobre diferents règims de Capa Límit a partir de dades experimentals, fa simulació explícita d'aquests processos mitjançant l'ús del model no-hidrostàtic Meso-NH i desenvolupa parametrtizacions per a la seva implementació en models meteorològics i climàtics. L'ús de les dades experimentals com a eina de validació per a models climàtics i dades de teledetecció és una nova linea de desenvolupament del Grup.

Els candidats interesats han de contactar amb el Dr. Cuxart i manifestar els seus interessos de recerca en el marc de les activitats del Grup i, en cas de mutu acord, elaborar un programa de tesi doctoral per a la seva presentació a la convocatòria de beques de l'INM en règim de competició. La data límit de lliurament de la sol.licitud és el 3 de maig.

Correu-e: j.cuxart@inm.es.