Es busca un/a titulat/da superior (enginyeria superior, ciencies fisiques, ciencies marines o similar) que estigui interessat/da a fer un doctorat en teledeteccio per satel.lit, en particular, en el desenvolupament d'un producte d'alta resolucio de friccio del vent oceanic ("wind stress") a partir de dades de radars satel.litals i sortides de models atmosferics de gran escala. Aquesta tasca esta enmarcada dins del subprojecte Wind-TAC del projecte MyOcean del 7e Programa Marc de la Unio Europea (mirar fitxer adjunt Wind-TAC.doc per mes informacio).

La feina es desenvolupara a la Unitat de Tecnologia Marina UTM-CMIMA (http://www.cmima.csic.es) i sera supervisada pel Dr. Marcos Portabella. La JAE-Predoc te una duracio de 4 anys i el plac de sol.licitud es fins al 31 de Gener. Per mes informacio sobre el programa i els requisits de sol.licitud, anar a http://www.csic.es/postgrado/tesis%20doctorales_jae.htm. Les persones interessades es poden posar en contacte amb M. Portabella via email (portabella@cmima.csic.es).