UNIVERSITAT D脱STIU UIB 2006

Curs de clima històric

Patrocini: Bancaja

Colキlaboració: Consell de Mallorca i IPIBEX CGL 2005-07664-C02/CLI

Coordinació: Javier Martín Vide, catedràtic d置niversitat de Geografia Física, Universitat de Barcelona; Miquel Grimalt Gelabert, professor titular d置niversitat de Geografia Física, Universitat de les Illes Balears.

Professorat
Miquel Grimalt Gelabert, professor titular d置niversitat de Geografia Física, Universitat de les Illes Balears; Javier Martín Vide, catedràtic d置niversitat de Geografia Física, i Josep Miquel Raso Nadal, professor titular d置niversitat de Geografia Física, Universitat de Barcelona; Joan Mateu Bellés, catedràtic de Geografia Física, Universitat de València; Ramon Pérez Obiol, profesor titular d置niversitat de Botànica, Universitat Autònoma de Barcelona; Marc Prohom, doctor en Geografia, Servei de Meteorologia de Catalunya; Bartomeu Sastre Canals, llicenciat en Geografia, professor d弾nsenyament mitjà; Pere Segura Cortès, llicenciat en Geografia, professor d'ensenyament mitjà.

Dates: del 3 al 15 de juliol de 2006

Lloc: A5, Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Horari: d11 a 14 hores

Durada: 33 hores

Nombre de places: 24

Crèdits de lliure configuració: 3
Crèdits de formació permanent de professorat: solキlicitats

Introducció

La variabilitat del clima ha provocat que al llarg dels temps històrics les condicions climàtiques del litoral mediterrani ibèric i de les illes Balears hagin canviat sensiblement. El curs ofereix una visió d誕lgunes de les alteracions climàtiques més notables que ha patit el nostre entorn geogràfic i alhora explica sumàriament diferents tècniques i mètodes per a l弾studi del clima en temps passats.

Objectius

Conèixer les diferents fonts d段nformació (instrumentals, documentals, arqueològiques i paleontològiques) i els enfocaments interdisciplinaris (geografia, història, ciències naturals) per a l誕nàlisi de la climatologia històrica.

Exposar els resultats d段nvestigacions de climatologia històrica relacionats amb la nostra àrea geogràfica des de diferents perspectives metodològiques i diverses escales temporals.

Realitzar pràctiques sobre material estadístic, documental i cartogràfic en relació amb el clima en època històrica.

Difondre investigació duta a terme des de la UIB.

Metodologia

S段mpartiran classes teòriques i pràctiques i es realitzarà una sortida didàctica. El curs s弛rganitza com un conjunt de seminaris temàticament enllaçats en els quals es fa un repàs dels principals aspectes de l弾studi del clima històric. Els continguts, tot i que entre el professorat predominen els geògrafs, mantenen una òptica multidisciplinària. Amb la sortida de camp es volen mostrar indicis geomorfològics i patrimonials de circumstàncies climàtiques diferents de les actuals.

Continguts

1. Trets generals de l弾studi del clima històric, les fonts de dades, la periodització, les dades indirectes (proxy data) i dades instrumentals. Javier Martín Vide.

2. Les sèries instrumentals llargues i la seva utilització com a font d段nformació. Josep Miquel Raso Nadal.

3. Les rogatives i fonts indirectes per al tractament de les dades de sequera. Miquel Grimalt.

4. Les notícies i informacions sobre inundacions i precipitacions excessives. Miquel Grimalt.

5. La recollida i el comerç de neu com a indicador climàtic. Pere Segura Cortès.

6. Indicis geomorfològics de canvis en les condicions climàtiques en temps històrics. El cas dels paleocanals al pla de Mallorca. Bartomeu Sastre Canals.

7. Canvis ambientals al golf de València durant la petita edat de gel. Joan Mateu Bellés.

8. Paleontologia i clima els darrers 10.000 anys a làrea de les illes Balears i a la Mediterrània occidental. Ramon Pérez Obiol.

9. Variabilitat natural del clima en època històrica. Les erupcions volcàniques i les seves repercussions. Marc Prohom.

10. Sortida de camp: visita a indicis del clima en època històrica a Mallorca. Miquel Grimalt / Bartomeu Sastre. 5 hores.

Preu de matrícula
Comunitat universitària i estudiants: 73
Formació permanent de professorat i altres: 110

MATRÍCULA

Per a més informació:

Servei d棚nformació

Universitat de les Iles Balears
Edifici Ramon Llull
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

Telèfon: 971 17 29 39
E-mail: informacio@uib.es
http://www.uib.es/servei/sac

[tornar a l'índex dels cursos]

 


Darrera actualització: 08 de maig de 2006