Convocatòria beca

Es convoca beca per a treballar al Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona entre l'1 de desembre d'enguany i el 30 de novembre de 1999.

Els interessats, en possessió del títol de llicenciat, s'han d'adreçar als Drs. Jeroni Lorente o Bernat Codina, amb un currículum recent i una fotocòpia ordinària del certificat acadèmic on hi constin les assignatures cursades, les notes i les convocatòries.

Data límit: dilluns, 16 de novembre, a les 10 hores

Es valoraran coneixements de meteorologia i informàtica (que no vol dir Windows 95/98 ni ofimàtica).