Feina al Departament d'Astronomia i Meteorologia

Es necessiten 4 persones per encarregar-se de l'estació de radiosondatge del Servei de Meteorologia de Catalunya instal·lada al Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

A grans trets, la feina consisteix en efectuar el llançament de les sondes cada dia de la setmana a les 23:30 UTC, i a les 11:30 UTC dissabtes, diumenges i festius.

Per a més informació contacteu amb en Bernat Codina.

Convocatòria tancada el 30 de novembre. No s'accepten més candidats.