Oferta de treball

Oferta de treball al Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona per estudiar la interacció entre l'ozó i la radiació solar ultraviolada. Per a més informació contacteu amb el Dr. Jeroni Lorente del mateix Departament.

Oferta de trabajo en el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona para estudiar la interacción entre el ozono y la radiación solar ultravioleta. Para más información contactar con el Dr. Jeroni Lorente.