Beca de col·laboració en projecte de recerca

La Divisió III de la Universitat de Barcelona  fa pública la convocatòria 99-10 de  beques de col·laboració en projectes de recerca per a estudiants de tercer cicle. En aquesta convocatòria figura una beca per a realitzar tasques relacionades amb aplicacions hidrològiques del radar meteorològic. Els interessats trobaran las bases i l'imprès de sol·licitud al tauler d'anuncis del Departament d'Astronomia i Meteorologia (UB).