BECA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL INVESTIGADOR


Es convoca una beca associada al projecte "Flujos de gases oxidantes sobre ecosistemas naturales: evaluación de técnicas micrometeorológicas y modelización".

El treball de recerca a realitzar se centrarà en l'estudi i aplicació de tècniques micrometeorològiques, com els mètodes de Bowen, aerodinàmic i eddy correlation, per determinar els fluxos turbulents de gasos oxidants, com l'ozó, o d'efecte hivernacle, com el CO2.

Les persones interessades cal que hagin obtingut la llicenciatura amb una nota igual o superior a 1,5 i que es posin en contacte molt ràpidament amb la Dra. Maria Rosa Soler, del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.