tornar


FOTOMET 2006

FOTOMET 2006: premi fotogràfic de meteorologia

Hi pot participar qualsevol persona relacionada amb el camp de la meteorologia, tant si n'és aficionada com professional.

La participació és gratuïta. Cada participant pot presentar fins un màxim de 3 fotografies en color o blanc i negre, i podrà rebre com a màxim un premi.

El tema únic del concurs és "la meteorologia"

Les fotografies han de ser inèdites, i no poden haver estat mai premiades en cap altre concurs.

El format de la fotografia és opcional, però ha d'anar presentada en un passe-partout de 30x40 cm

Cada fotografia ha de portar al darrere la identificació de l'autor (nom, cognoms, adreça, població, DNI, edat). També hi ha de constar un títol

El jurat està format per especialistes en meteorologia i fotografia. La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar deserts alguns premis.

Les fotografies s'han d'enviar per correu certificat o bé s'han de lliurar abans del dia 16 de Març a la seu de l'ACOM (Hotel d'Entitats La Pau, despatx 7.13, Carrer Pere Vergés nº 1 08020 Barcelona).

El veredicte es donarà a conèixer el dia 18 de març en el marc de la IX Setmana Catalana de Meteorologia que se cel·lebrarà a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aquest mateix dia es lliuraran els premis. Els guanyadors dels premis seran avisats personalment abans del seu lliurament.

Les fotografies premiades quedaran en propietat de l'ACOM, i les no premiades seran retornades a l'autor sempre i quant s'incloguin 2,50 Euros en segells i en un sobre. També podran ser recollides a la seu de l'ACOM sota previ acord. Si no han estat retirades en un termini de 3 mesos passaran a ser propietat de l'ACOM.

La mera participació del concurs implica l'acceptació total del reglament.


PREMIS:
Primer Premi: 360 Euros
Segon Premi: 150 Euros
Tercer Premi: 90 Euros
2 Accèssits: 60 Euros
Premi Popular: 60 Euros