Plaça Lector. Requisits necessaris:

1.- Estar en possessió del títol de doctor/a
2.- Haver estat un mínim de dos anys desvinculat de la Universitat contractant (Univ. de Lleida).
3.- Disposar d'un onforme favorable d'AQU Catalunya. Un informe de la agencia
ANECA és equivalent.

Per més informació sobre els requisits:

www.aqucatalunya.org professorat@aqucatalunya.org

La plaça sortirà per l'Area de Física Aplicada per impartir les següents
assignatures de Física de primer curs d'Enginyer agròmon i/o forestal: Mecànica
i Electromagnetisme.

Es valorarà que el perfil del doctorant (licenciatura i/o doctorat) estigui
relacionat amb una de les següents línies: 1)  l'atmofera, 2) medi ambient i
energíes renovables.
Plaça Lector. Requisits necessaris:

1.- Estar en possessió del títol de doctor/a
2.- Haver estat un mínim de dos anys desvinculat de la Universitat contractant
(Univ. de Lleida).
3.- Disposar d'un onforme favorable d'AQU Catalunya. Un informe de la agencia
ANECA és equivalent.

Per més informació sobre els requisits:

www.aqucatalunya.org professorat@aqucatalunya.org

La plaça sortirà per l'Area de Física Aplicada per impartir les següents
assignatures de Física de primer curs d'Enginyer agròmon i/o forestal: Mecànica
i Electromagnetisme.

Es valorarà que el perfil del doctorant (licenciatura i/o doctorat) estigui
relacionat amb una de les següents línies: 1)  l'atmofera, 2) medi ambient i
energíes renovables.