Novetat editorial

La Meteorologia a Catalunya

El llibre “La Meteorologia a Catalunya”, escrit per Jordi Sacasas i publicat per Infiesta editor, és una nova contribució a la divulgació d’una ciència tan coneguda com la Meteorologia. Aquesta nova publicació es centra exclusivament en l’estudi de la meteorologia catalana. Des d’aquest punt de vista, és doblement interessant. Per una banda, la bibliografia meteorològica publicada en els darrers anys consta de pocs títols dedicats al temps de Catalunya. D’altra banda, el llibre fa un repàs dels fenòmens més destacats que tenim mitjançant un llenguatge clar i entenedor.

En efecte, “La Meteorologia a Catalunya” dóna a conèixer un extens llistat de fenòmens. Primer, des d’un punt de vista teòric i després fent esment d’episodis que moltes persones recordaran. La primera part analitza els anomenats fenòmens violents. Inundacions, tornados o grans temporals de mar, entre d’altres, en són els protagonistes. La segona es centra en els fenòmens adversos, és a dir, nevades, glaçades, onades de calor, etc. I la tercera part tracta un conjunt de fenòmens tan diversos com, entre d’altres, la marinada, la boira costanera o les inversions tèrmiques.

El text és acompanyat per 50 fotografies, 27 de les quals són en color. Aquesta circumstància permet que el llibre sigui altament il.lustratiu. A més, moltes de les fotografies són de gran qualitat. Algunes de les imatges van plenament relacionades amb el text. Cúmulonimbus, tramuntanades, grans onades, platges nevades, mars de marinada, etc. D’altres imatges, cas de nombroses fotos de núvols, s’encarreguen de complimentar el llibre.


Retorn a l'índex d'InfoMet