VAGA DEL PERSONAL A TORNS DE L'INM

El personal a torns del Centre Meteorològic Territorial a Catalunya informa que durant els dies 6 i 7 de març entre les 5:45 i les 12:15 hora oficial està convocada una vaga del personal a torns de l'Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.), de manera que durant els períodes de vaga es realitzaran i suministraran únicament els productes considerats com a serveis mínims.

Barcelona, 6 de març de 2004


HUELGA DEL PERSONAL A TURNOS DEL INM

El personal a turnos del Centro Meteorológico Territorial en Cataluña informa que durante los días 6 y 7 de marzo entre las 5:45 y las 12:15 hora oficial está convocada una huelga del personal a turnos del Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.), de manera que durante los períodos de huelga se realizarán y suministrarán únicamente los productos considerados como servicios mínimos.

Barcelona, 6 de marzo de 2004


Retorn a l'índex d'InfoMet