Els vespres del museu

L'evolució del clima en el darrer mil·lenni

L'enregistrament amb instruments de dades sobre el clima es remunta per a moltes regions del món a mitjan segle XIX. Amb aquestes dades s'ha pogut determinar que, durant el període 1861-1998, les temperatures superficials globals han augmentat al voltan de 0,6°C. Els anys més calorosos han estat els de la dècada dels 90, i el més calorós de tots: el 1998. L'escalfament no s'ha produït d'una manera lineal, sinó en dues fases, de començament dels 20 a mitjan la dècada dels 40 i a partir de mitjan dels 70.

Els actuals avenços en paleoclimatologia ens han permès situar els darrers 150 anys en el context del conjunt del mil·lenni. La característica més significativa de les reconstruccions del mil·lenni és l'escalfament del segle XX. S'abordaran temes, com ara les fonts indirectes d'informació climàtica i el que ens diuen sobre el mil·lenni en termes de canvi climàtic a llarg termini, la seva variabilitat i els possibles factors causals que infuencien aquest període. Es farà una referència especial a Europa on hi ha enregistraments instrumentals de més temps.

Philip D. Jones

Professor i Director d'Afers Externs a la Climatic Research Unit de la University of East Anglia, Norwich, Regne Unit. És membre de la Royal Meteorological Society i de l'Acadèmia Europea.

Dijous, 24 de gener del 2002, a les 19 hores.

Entrada gratuïta. Places limitades a 200 persones. Hi haurà servei de traducció simultània.

Museu de la Ciència de la Fundació "la Caixa"

Teodor Roviralta, 55 - 08022 Barcelona

Servei d'informació de la Fundació "la Caixa"

Tel.: 902 22 30 40

http://www.fundacio.lacaixa.es

info.fundacio@lacaixa.es